ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

 

 

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการติดตามห่วงใยด้วยใจรัก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อประสานข้อราชการ ผ่านระบบ Streaming

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

image
image
image
image
image
image