ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

 

 

News
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดพะเยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศาลจังหวัดพะเยา จัดโครงการสัมมนา อภิปรายเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครัง้ที่ 3/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

image
image
image
image
image
image