ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

 

 

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะนิเทศงานส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องและการตรวจนิเทศงานธุรการคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯพะเยา และข้าราชการ ร่วมประชุมเพื่อประสานข้อราชการกับท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบ Streaming ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดที่ทำการะนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศาลจังหวัดพะเยา จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

image
image
image
image
image
image