ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารฯโดยเจ้าพนักงานศาลในคดีที่คู่ความไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

image เอกสารแนบ