ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา