ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

333 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ

ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 054-449670-1

โทรสาร  054-449659

 อีเมล์

pyojc@coj.go.th

 

 Social