ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง(สำหรับสืบพยานเด็ก)พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

image เอกสารแนบ