ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการ ส่งเสริมจริยธรรม และ โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร
image

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดย คณะผู้พิพากษาสมทบ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” และโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอน  ของพระพุทธศาสนา และความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน กฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image