ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการ อ่าน เปิดโลกกว้าง
image

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “อ่าน เปิดโลกกว้าง” เพื่อส่งมอบหนังสือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือตามความสนใจของตนฝึกฝนทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์จากสิ่งที่อ่านโดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว                 จังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา