ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า"
image

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอรพรรณ เทียนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำอาหารว่างและเครื่องดื่มเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image