ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

สื่อประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

รายการวิทยุ

    รายการวิทยุ  ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562                 รายการวิทยุ  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

            

สื่อประชาสัมพันธ์

                                 พรบ.การพนัน พ.ศ.2478                     หลักประกันที่ใช้ประกันตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย