ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2562
image

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอรรถวุฒิ  สุวรรณมงคล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5    ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image