ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
image

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับศาลจังหวัดพะเยา และศาลจังหวัดเชียงคำ ในการสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารมหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image