ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมกฎหมายครอบครัวสำหรับผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
image

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมกฎหมายครอบครัวสำหรับผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎหมายครอบครัว และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายครอบครัว” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image