ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการ เด็กยุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล
image

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดย คณะผู้พิพากษาสมทบได้จัดโครงการ “เด็กยุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันในการใช้สื่อ มีหลักวินิจฉัยในการคัดกรองเลือกรับรู้สื่อที่เข้ามาถึงตนเองในรูปแบบต่างๆ มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image