ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน พร้อมครอบครัว
image

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน พร้อมครอบครัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม เพียง “เรา” เข้าใจโลกทั้งใบไม่ยากเกิน ในรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแล ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาพฤติกรรมอันอาจกระทำความผิด ให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็ง โดยใช้หลักจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image