ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
image

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอรพรรณ เทียนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” และร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image