ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมโดยระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง หัวข้อวิชา ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และกรณีศึกษาสำคัญ
image

image เอกสารแนบ